Zestawienie działalności projektu

Grudzień 2013
Zakończenie realizacji zadania 9 - "Wykazanie aktywności otrzymanych RNA w praktyce".

Wrzesień 2013

1. W ramach realizacji projektu zakończono przewód doktorski mgr Tomasza Ratajczaka.
Temat rozprawy doktorskiej „ Opracowanie nowej metody wiązania oligonukleotydów do podłoży stałych modyfikowanych organofunkcyjnymi silanami - publiczna obrona rozprawy doktorskiej 05.09.2013 r.
2. Na Konferencji: VI. Nukleinsäurechemie-Treffen, która odbyła się w dniach 19-20.09.2013, w Niemczech, Greifswald, Institut für Biochemie, Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald, przedstawiono wyniki badań naukowych w formie referatu oraz posteru:
"Tetraisopropyldisilane- 1,2-diyl- a new bifunctional protecting group in nucleoside chemistry"...

Kwas rybonukleinowy RNA jest biopolimerem pełniącym strategiczną rolę w przekazywaniu informacji genetycznej oraz funkcjonowaniu żywych komórek. Pełne poznanie jego funkcji i struktury nie jest możliwe bez zakrojonych na szeroką skalę badań jego właściwości. Opracowanie przez Instytut Chemii Bioorganicznej PAN metody chemicznej syntezy fragmentów RNA pozwoli na znaczne poszerzenie prac badawczych mających na celu całkowite wyjaśnienie wszystkich funkcji, jakie pełni cząsteczka RNA w procesach zachodzących w komórkach. Wykorzystanie mikromacierzy RNA pozwoli natomiast na usprawnienie i skrócenie czasu analizy, wielu tysięcy fragmentów kwasów nukleinowych.
co dwie głowy to nie jedna...
IChB PAN